096-305-0765

การอุดฟันด้วยอมัลกัมนั้น  ทันตแพทย์มักจะใช้สำหรับอุดฟันหลังที่เรียกว่าฟันกราม หรือฟันกรามน้อยโดยเมื่อเราอ้าปากดูจะเห็นวัสดุเป็นโลหะสีเงิน หรือสีเทา (ในกรณีที่อุดมานานแล้ว)  อมัลกัมนั้นเป็นวัสดุสำหรับการบูรณะซี่ฟันซึ่งมีความแข็งแรง สามารถรองรับการบดเคี้ยวได้ดี เหมาะสำหรับฟันที่มีพื้นที่ในการอุดมาก

ทำไม เมื่ออุดฟันด้วยอมัลกัม  มาใหม่ๆจึงห้ามใช้เคี้ยว

ที่ต้องห้ามใช้ฟันที่อุดด้วยอมัลกัมเคี้ยว ในช่วงที่อุดมาใหม่ ๆ เนื่องจากอมัลกัมเป็นโลหะผสม เมื่อจะใช้อุด จะต้องนำไปปั่นผสมกับปรอทจนอยู่ในสภาพที่อ่อนนิ่มปั้นได้ ต่อมาจะแข็งตัวขึ้นเรื่อย ๆ แต่การแข็งตัวที่สมบูรณ์จริงๆ จนสามารถทนแรงบดเคี้ยวได้นั้นจะต้องใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง หลังการแข็งตัว ภายหลังการอุด

ปรอทที่ปนอยู่กับการอุดอมัลกัม มีอันตรายหรือไม่

ปรอทเมื่อทำปฏิกิริยากับโลหะผสมแล้ว จะกลายเป็นสารเฉื่อย ไม่มีอันตราย ปรอทเปล่า ๆ ที่ยังไม่ผสมจึงจะเป็นอันตราย วัสดุที่ใช้อุดฟันก่อนที่จะผลิตออกมาจำหน่าย จะมีการทดสอบ จนแน่ใจว่า ไม่เป็นสารที่มีอันตรายต่อการใช้ในช่องปาก และไม่เคยมีรายงานในเรื่อง ของอันตรายที่เกิดจาก วัสดุอุดฟันเลย

Comments

comments