096-305-0765

รีเทนเนอร์ – ยิ้มสวยตลอดไปต้องใส่รีเทนเนอร์

รีเทนเนอร์คืออุปกรณ์ที่ช่วยคงสภาพหลังจากการจัดฟัน  โดยหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันแล้วคนไข้จะได้รับเครื่องมือที่เรียกว่า รีเทนเนอร์ ซึ่งจะช่วยรักษาฟันสวยในวันนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

ทำไมต้องใส่รีเทนเนอร์

เนื่องจากก่อนจัดฟัน ฟันเคยเก เคยห่าง หรือ เคยยื่นมาก่อน ฟันที่สวยอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ตำแหน่งของฟันที่มีมาตั้งแต่เกิด จึงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าฟันจะปรับตัวอยู่ในตำแหน่งใหม่หลังจากการจัดฟัน อีกทั้งฟันเป็นอวัยวะที่ต้องใช้บดเคี้ยวอาหารจึงยังคงได้รับแรงกระแทกจาการเคี้ยว และกัดอาหารอยู่ทุกวัน เมื่อมีแรงมากระทำต่อตัวฟันหรือแรงจากลิ้นดุนฟัน ฟันก็จะเคลื่อนที่กลับไปสู่ตำแหน่งก่อนการจัดฟัน การใส่รีเทนเนอร์จะช่วยประคองป้องกันไว้ ไม่ให้เคลื่อนจากตำแหน่งที่ได้จัดฟันไว้สวยและดีแล้ว

รีเทนเนอร์แบบใส

ข้อดี รีเทนเนอร์แบบใส สวมใส่สบาย ไม่เห็นเหล็ก ถ่ายรูปออกงานก็ไม่มีปัญหา

ข้อเสีย รีเทนเนอร์แบบใสใช้ไปนานๆจะมีปัญหาการฉีกขาดง่ายกว่า รีเทนเนอร์ชนิดอื่น ตอนพูดอาจจะมีนำ้ลายไปขังในรีเทนเนอร์ได้

วิธีใช้งาน รีเทนเนอร์แบบใส ต้องสวมใส่ ตลอดเวลา 6 เดือนแรก หลังถอดเหล็กจัดฟัน ควรถอดเมื่อรับประทานอาหาร และดื่มเครื่องดื่มที่มีอุณหภูมิสูง

หลังจาก 6 เดือน สามารถใส่ เฉพาะตอนนอนได้ แนะนำให้ใส่ไม่ตำ่กว่า 6 ช.ม.ต่อวัน

วิธีเก็บรักษา ล้างนำ้สบู่ เช็ดให้แห้ง เก็บในกล่องเมื่อไม่ใช้งาน

การเก็บรักษา

ควรใส่รีเทนเนอร์ในกล่องพลาสติกแบนๆ ที่พกพาได้สะดวก ไม่ควรห่อด้วยกระดาษทิชชู เพราะอาจสูญหายหรือทำให้รูปร่างของรีเทนเนอร์เปลี่ยนแปลงได้

ถ้ารีเทนเนอร์หายหรือหัก

ควรรีบติดต่อทันตแพทย์จัดฟันของท่านเพื่อทำรีเทนเนอร์อันใหม่ทันที  การไม่ใส่รีเทนเนอร์นาน ๆ จะมีผลให้ฟันกลับไปสู่สภาพเดิมเหมือนก่อนจัดฟันได้

ข้อพึงระวัง

– ไม่ควรเอาลิ้นดุนรีเทนเนอร์อันล่างพลิกเล่นไปมาในปาก และไม่ควรดูดรีเทนเนอร์อันบนให้หล่นลงมา  เพราะจะทำให้ฟันเคลื่อนที่กลับไปไม่สวยได้

– การใส่รีเทนเนอร์ เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากในการจัดฟัน  และค่อนข้างยาก เนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือในการใส่จากคนไข้  แต่จะง่ายเมื่อคนไข้ใส่รีเทนเนอร์ตามที่ทันตแพทย์จัดฟันแนะนำ

3 ขั้นตอนของการรักษาสุขภาพในช่องปาก เพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกาย

1) แปรงอย่างถูกวิธี

2) ใช้ไหมขัดฟัน

3) พบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6-12 เดือน

Comments

comments